Nauki przed ślubem


Jak przebiega proces nauk przedmałżeńskich?
Dwojga kochających się ludzi, którzy podjęli decyzję spędzenia razem reszty swojego życia, a jednocześnie zalegalizowania swojego związku przed prawem i Bogiem musi przejść szereg okresów przygotowawczych, jednym z nich są nauki przedmałżeńskie. Jak wiadomo wszystko co nowe, czego nie znamy, wywołuje w nas obawę i nieśmiałość.

Bardzo dużo przyszłych młodych par obawia się osobistych pytań, poruszających sferę intymną, które mogą być zadane podczas spotkań w przypadku nauk przedmałżeńskich. Tymczasem nauki przedmałżeńskie nie są żadną formą egzaminów, kartkówek czy sprawdzianów. Celem nauk przedmałżeńskich jest przygotowanie przyszłych małżonków do życia w rodzinie, do wychowania potomstwa, do okazywania sobie szacunku i życia w miłości. Tematy, które są poruszane w trakcie rozmów dotyczą wielu spraw istotnych z punktu widzenia przyszłego małżeństwa. W trakcie dyskusji i wykładów porusza się kwestie związane między innymi z przeszkodami w zawarciu małżeństwa, omawia się scenariusz liturgii sakramentu małżeństwa, przyczyny rozpadu związków, obowiązki małżonków wobec siebie oraz ich prawa. Na spotkania bardzo często, oczywiście zależy to od prowadzącego, zapraszani są przeróżni goście, którzy przeprowadzą zajęcia z asertywności, radzenia sobie ze stresem, sposobów rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z wychowaniem dzieci. Jednym słowem nauki przedmałżeńskie w dużym stopniu pomagają w zrozumieniu istoty małżeństwa. Po zakończeniu kursu, każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich, które to jest zobowiązany do przedłożenia w parafii, w której odbędzie się ślub. Kursy przedmałżeńskie to także szansa dla osób, które nie przystąpiły jeszcze do bierzmowania. W takim wypadku można się zgłosić do księdza lub katechety prowadzącego nauki, z prośbą o przygotowanie do drugiego i niezbędnego do zawarcia ślubu sakramentu. Z decyzją o rozpoczęciu kursu przedmałżeńskiego nie wolno zwlekać, trzeba pamiętać, że nauki przedmałżeńskie nie są organizowane „non stop”. Jest to kurs przeprowadzany co jakiś czas, w zależności od parafii raz na 2 lub 4 miesiące. Jest także niebezpieczeństwo braku wolnych miejsc w terminie jaki sobie wybierzecie, a na kolejny kurs niestety będzie trzeba trochę poczekać, co może pokrzyżować wasze plany. Zajęcia trwają przeważnie dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Cały kurs trwa od miesiąca do trzech miesięcy, wszystko zależy od obyczajów jakie panują w danej parafii. Wychodząc naprzeciw dzisiejszym czasom w niektórych parafiach organizowane są nauki weekendowe, to dla osób, które z przyczyn osobistych musieli podjąć pracę w innym kraju i nie maja możliwości uczestniczenia w kursie podstawowym. Jeżeli chodzi o koszt jaki musimy ponieść, aby ukończyć podstawowy kurs przedmałżeński, to jest z tym różnie. W większości parafii nauki przedmałżeńskie są bezpłatne, w niektórych parafiach trzeba jednak zapłacić, jest to koszt rzędu 40÷100zł. Droższe są kursy weekendowe, tutaj musimy spodziewać się wydatku ok 200zł. Istnieje także możliwość pominięcia kursu przedmałżeńskiego, zdarza się, że w niektórych parafiach honorowane są świadectwa ukończenia religii w szkole. Jednym warunkiem jest to, że takowe świadectwa muszą posiadać oboje zainteresowani.

Autor – Zespól Muzyczny na wesele DUO